Hacı Bayram-ı Veli Cami

DEMFAST UV-C Zemin Cihazı’nın, Hacı Bayram Veli Cami’nde kullanımına başlandı. 
İlk defa Ankara’da bir camide kullanımına başlanan cihazımızın zemin uygulamaları başarı ile sonuçlanmaktadır.